shadow
shadow
亨和国际有限公司

地址:

香港九龙观塘兴业街12号永泰中心4楼B室

电话:  (852) 2304 4328 
传真: (852) 2342 2083
时间: 星期一至五: 09:00-12:30, 13:30-18:00
  星期六:        09:00-13:00
南安亨和织造有限公司

地址:

中国福建省南安市洪濑镇红宫山开发东区

电话:  (595) 8668 3723
传真: (595) 8668 2460
福建长和织造有限公司

地址:

中国福建省南安市康美镇

电话:  (595) 8660 2228
传真: (595) 8660 2088

请输入以下资料(*必需填妥项目)(*必需填妥项目)

公司名称:
您的姓名:
联络电话:
电邮地址:
询问内容: